Fakturahantering


Vi tillämpar elektronisk fakturahantering gällande leverantör och kundfakturor.
PDF eller EDI-faktura dels för att det är en del i vårt miljöarbete samt att det underlättar hanteringen för oss samt säkerställer att inget kommer bort med posten.

Faktura till oss ska vara märkt med:
Namn på beställare & arbetsordernummer som består av två bokstäver följt av en sifferföljd.

PDF-faktura skickas till inbox.lev.1130314@arkivplats.se
EDI-faktura skickas till faktura@pumpbolagetsverige.se


Pappersfakturor och eventuella påminnelser skickas till vår postadress nedan.


Pumpbolaget Sverige AB

Bränntorp  7

151 96 ENHÖRNA

Org nr: 559308-3115