Vill du som kund ha en problemfri pumpdrift?


Pumpar är oftast något man glömmer bort att underhålla. Dom tuffar oftast på tills den dagen då det inte kommer något vatten ur duschen, eller det börjar bubbla i avloppet för att pumpstationen är översvämmad. Detta händer tyvärr oftast på fredagskvällar, midsommarafton, eller när man absolut inte vill att det ska hända.


Låt oss utföra regelbunden service eller tillsyn av pumpar och kringutrustning. 
Vi kan då få en tidigare indikation på om att det är dags för reparation eller utbyte utan att drabbas av kostsamma och tidskrävande reparationer och stillestånd.
​​​​​​​Detta resulterar ofta i en god totalekonomi. 

Vi gör skräddarsydda förslag och lösningar till våra kunder.